Ο κλάδος της Διοίκησης Eπιχειρήσεων είναι ο πιο δημοφιλής κλάδος παγκοσμίως και όχι χωρίς λόγο. Οι απόφοιτοί του έχουν εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες καλής εργοδότησης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Είναι ένας κλάδος ο οποίος αγγίζει πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αμείβονται συγκριτικά πολύ ψηλά.

Ένας ελκυστικός κλάδος

Από τη φύση του ο κλάδος της Διοίκησης επιχειρήσεων εμπεριέχει μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων και κατευθύνσεων. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα δημοφιλή και ελκυστικό, προσελκύοντας μια μεγάλη γκάμα ταλέντων σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών (finance), λογιστικής (accounting), διαχείρισης δεδομένων (data management), επιχειρηματικότητας (entrepreneurship), διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (human resource management), διαχείρισης έργου (projectmanagement), επιχειρηματικότητας και βιωσιμότητας (business and sustainability), διοίκησης και ηγεσίας (managementand leadership) και άλλους.

Για μια πετυχημένη καριέρα…

Σπουδάζοντας Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο φοιτητής αποκτά τις βάσεις στους πιο πάνω κλάδους, και σε αρκετούς άλλους, και έτσι αποκτά τα εχέγγυα για μία ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη μελλοντική του καριέρα, καθώς και την αντίληψη για το ποιά από αυτές τις κατευθύνσεις θα ακολουθήσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική εξειδίκευση είναι απεριόριστες, και περιλαμβάνουν εξιδεικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλους τους προαναφερθέντες κλάδους, ΜΒΑ (Master in Business Administration) και ΕΜΒΑ (Executive MBA) που θεωρούνται εξαιρετικά χρήσιμα μεταπτυχιακά για κάποιον που ενδιαφέρεται να φτάσει στις υψηλότερες κλίμακες των επιχειρήσεων ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO – Chief Executive Officer), ή ακόμη και για να αποκτήσει επαγγελματικούς τίτλους, για παράδειγμα από το ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), το ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales), το CMI (Chartered Management Institute), το ICPA(Institute of Certified Public Accounts), το APM (Association of Project Management), και από πολλούς άλλους διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς.

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων προφέρει ακόμη τη δυνατότητα καλλιέργειας μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (transferable skills), απαραίτητων στην μετέπειτα καριέρα, όπως πρακτική εφαρμογή των διαφόρων θεωριών που αναπτύχθηκαν στην επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, μελέτη και χρήση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών άρθρων, ανάλυση δεδομένων, δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills), δεξιότητες πληροφορικής (IT skill), επίλυσης προβλημάτων (problem solving), κριτικής και αναλυτικής σκέψης (critical and analytical thinking), και άλλες.

Επιπρόσθετα, οι προπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν γνώση και εμπειρία της έρευνας στον κλάδο τους, που είναι απαραίτητο εχέγγυο για τις μεταπτυχιακές ή ακόμη και τις διδακτορικές του σπουδές.

Θέσεις εργασίας με ψηλά εισοδήματα

Ίσως, όμως, ο σημαντικότερος λόγος για την επιλογή ενός υποψήφιου φοιτητή να ακολουθήσει τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το εύρος των επιλογών που θα έχει μετά στην καριέρα του, καθώς και τα υψηλά εισοδήματα που διαχρονικά έχουν οι επιτυχημένοι Managers ανά τον κόσμο. Διεθνείς μελέτες έχουν καταλήξει ότι απόφοιτοι του κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως των προσόντων τους, να έχουν εξαιρετικά καλές απολαβές. Σε σχετικές διεθνείς μελέτες έχει διαφανεί ότι απόφοιτοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων λαμβάνουν ως μέσο πρώτο μισθό αναλόγως του κλάδου τους τα εξής: International Business ($59,490), Finance($55,490), Business and Economics ($53,033), Human Resource Management ($42,904), Marketing ($46,160), Management Information Systems ($58,628).

Ευρύ φάσμα επιλογής επαγγέλαμτος.

Ο απόφοιτος αυτού του κλάδου μπορεί να εργαστεί όχι μόνο σε θέσεις που θεωρούνται άμεσα σχετικές με τον κλάδο, όπως, παραδείγματος χάριν, στα Χρηματοοικονομικά, στη Λογιστική, στη Συμβουλευτική διαχείριση (management consultancy), αλλά και σε άλλους, πιο έμμεσα σχετικούς, όπως στην Τραπεζική Διοίκηση (bankmanagement), Διαφήμιση, Investment Banking, Εμπόριο, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα.

Η επιλογή κάποιου να ακολουθήσει τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, σπουδάζοντας στο BSc (Hons) in BusinessManagement του Canterbury Christchurch University στο Alexander College, θα του προσφέρει όλα τα εχέγγυα για μια λαμπρή καριέρα και εξαιρετικές δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές στο μέλλον, πραγματοποιώντας έτσι κάθε του όνειρο!

Δρ Μάριος Ιωάννου
Υπεύθυνος Καθηγητής Κλάδου Διοίκησης Επιχειρήσεων
Canterbury Christ Church University
Alexander College